top of page

PRIBATUTASUN POLITIKA

1.Erabiltzailearentzako informazioa

 
¿Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

IGNACIO RUIZ OLASAGASTI da erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, eta jakinarazten dio datu horiek apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (GDPR) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (DBLO) xedatutakoaren arabera tratatuko direla.

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

Erabiltzailearekin harreman komertziala izateko. Tratamendua egiteko aurreikusitako eragiketak honako hauek dira:

• Komunikazio komertzialak posta elektronikoz, faxez, SMSz, MMSz, sare sozialez edo beste edozein bitarteko elektroniko edo fisikoz bidaltzea, oraingoa edo etorkizunekoa, komunikazio komertzialak egin ahal izateko. Komunikazio horiek arduradunak egingo ditu, eta haren produktu eta zerbitzuekin lotuta egongo dira, edo haren laguntzaileekin edo hornitzaileekin, baldin eta sustapen-akordioren bat lortu badute. Kasu horretan, bitartekariek ez dute inoiz datu pertsonaletarako sarbiderik izango.

• Merkatu-azterketak eta analisi estatistikoak egitea.

• Enkarguak, eskaerak izapidetzea, kontsultei erantzutea edo ERABILTZAILEak egiten duen edozein eskaera egitea, ARDURADUNaren web-orrian jartzen diren harremanetarako moduetako edozeinen bidez.

•Gure jardueraren berritasunei, eskaintzei eta sustapenei buruzko online informazio-buletina bidaltzea.

Zergatik trata ditzakegu zure datu pertsonalak?

Izan ere, GDPRren 6. artikuluak tratamendua honela legitimatzen du:

• ERABILTZAILEaren baimenarekin: merkataritza-komunikazioak eta informazio- buletina bidaltzea.

• ARDURADUNaren interes legitimoagatik: merkatu-azterketak, estatistika- azterketak eta abar egitea, eta enkarguak, eskaerak eta abar izapidetzea, erabiltzaileak hala eskatuta.

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Ez dira gordeko tratamenduaren helburuari eusteko behar dena baino denbora gehiagoan edo tratamenduaren zaintza agintzen duten lege-aginduak daudenean. horretarako beharrezkoak ez direnera arte, ezabatu egingo direlarik, datuen anonimotasuna bermatzeko eta datu guztiak suntsitzeko segurtasun-neurri egokiekin.

Nori ematen dizkiogu zure datu pertsonalak?

Datu pertsonalen jakinarazpenak bitartekariei egitea ez da aurreikusten, salbu, tratamenduaren helburuak garatzeko eta gauzatzeko beharrezkoa bada, komunikazioekin lotutako zerbitzuen gure hornitzaileei. Beti ere, ARDURADUNak zerbitzu horien hornitzaileekin indarrean dagoen pribatutasunari buruzko araudiak eskatzen duen konfidentzialtasun-kontratuak eta tratamendu-arduradunaren kontratuak sinatzen dira.

Zein dira zure eskubideak?

Erabiltzaileari eskubide hauek dagozkio:


• Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea

• Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, transferitzeko eta ezabatzeko eskubidea, eta datuak tratatzea mugatzeko edo aurka egiteko eskubidea.

• Kontrol-agintaritzan (avpd.euskadi.eus) erreklamazio bat aurkezteko eskubidea, baldin eta, tratamendua indarreko araudiarekin ez datorrela bat uste bada.

Zure eskubideak baliatzeko harremanetarako datuak:

IGNACIO RUIZ OLASAGASTI, Calle Aita Mari 43-3B (20750) Zumaia (Gipuzkoa), E-posta: luzafit.kirola@gmail.com

2.Erabiltzaileak emandako informazioaren nahitaezko edo hautazko izaera

ERABILTZAILEEK, dagokien laukitxoak markatuz eta datuak kontaktu-formularioan izartxo (*) batez markatutako eremuetan sartuz, berariaz eta libreki eta zalantzarik gabe onartzen dute beren datuak beharrezkoak direla zerbitzu-emaileak bere eskaerari erantzuteko, eta borondatezkoa da gainerako eremuetan datuak sartzea. ERABILTZAILEAK ARDURADUNARI emandako datu pertsonalak egiazkoak direla bermatzen du, eta edozein aldaketa jakinarazteaz arduratzen da.

ARDURADUNAK jakinarazi du webgunearen bidez eskatutako datu guztiak nahitaezkoak direla, beharrezkoak baitira erabiltzaileari zerbitzu ezin hobea emateko. Datu guztiak ematen ez badira, ez da bermatzen emandako informazioa eta zerbitzuak guztiz bat etorriko direnik haien premiekin.

3.Segurtasun neurriak

Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden araudietan xedatutakoaren arabera, ARDURADUNA bere ardurapeko datu pertsonalak tratatzeko GDPR eta DGDLO araudietako xedapen guztiak betetzen ari da; eta argi eta garbi GDPRko 5. artikuluan deskribatutako printzipioekin, horien bidez, modu zilegi, leial eta gardenean tratatzen dira, interesdunarekin lotuta, eta egokiak, bidezkoak eta behar denerako mugatuak dira, tratatzen diren helburuei dagokienez.

ARDURADUNAK GDPRk eta Datuak Babesteko Lege Organikoak ezartzen dituzten segurtasun-neurriak aplikatzeko politika tekniko eta antolamendu-politika egokiak ezarri dituela bermatzen du, ERABILTZAILEEN eskubideak eta askatasunak babesteko, eta horiek gauzatu ahal izateko informazio egokia jakinarazi die.

Pribatutasun-bermeei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jarri ARDURADUNAREKIN kontkatuan helbide hauetan:

IGNACIO RUIZ OLASAGASTI. Calle Aita Mari 43-3B (20750) Zumaia (Gipuzkoa). E-posta: luzafit.kirola@gmail.com

bottom of page